Tributari / Fiscal

  • .Assessorament en l'àmbit tributari.
  • Gestió de liquidacions tributàries periòdiques i anuals dels diferents tributs: IVA, IRPF, Societats, etc.
  • Estudi i gestió de les declaracions anuals personals dels impostos sobre la Renda i Patrimoni.
  • Planificació i gestió de qüestions relacionades amb les successions i donacions, transmissions patrimonials, etc.
  • Representació davant l'administració tributària, per atendre tot tipus de requeriments i inspeccions.
  • Recursos i reclamacions.