Tributari / Fiscal

SERVEIS A PERSONES I FAMÍLIES EN MATÈRIA TRIBUTARI / FISCAL 

 

 

  • Assessorament en l'àmbit tributari.

  • Gestió de liquidacions tributàries periòdiques i anuals dels diferents tributs: IVA, IRPF, Societats, etc.

  • Estudi i gestió de les declaracions anuals personals dels impostos sobre la Renda i Patrimoni.

  • Planificació i gestió de qüestions relacionades amb les successions i donacions, transmissions patrimonials, etc.

  • Representació davant l'administració tributària, per atendre tot tipus de requeriments i inspeccions.

  • Recursos i reclamacions.