Història del despatx

Asefisco

Asefisco va néixer, el 1984, per iniciativa de Jaume Pérez Lloret i José Ignacio Cerdán Ruiz, tots dos membres de l'Associació de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APTTCB), i amb un únic objectiu comú: facilitar, mitjançant l'assessorament fiscal, laboral, comptable i mercantil, la creació i desenvolupament de petites i mitjanes empreses, així com projectes individuals de caràcter professional o empresarial.
També, en un àmbit personal, l'assessorament en assumptes relacionats amb la vida diària: successions i donacions, transmissions patrimonials i tot tipus de gestions en l'àmbit tributari, social i patrimonial.
En l'actualitat, el nostre equip està format per professionals que, en els diferents àmbits en què actuem, gestionem de manera eficaç, directa i personalitzada tots els serveis que ens són requerits.
Comptem, així mateix, amb la col·laboració de professionals especialistes en diferents matèries (advocats, arquitectes, enginyers, etcètera) que complementen les nostres tasques de gestió i assessorament.