Vacances i baixa per IT

Què passa si algun dels vostres empleats agafa la baixa per incapacitat temporal (IT) i aquesta coincideix amb el període de vacances?

Vacances i baixa per IT

 

Si algun dels vostres treballadors agafa la baixa durant les vacances, tindrà dret a gaudir dels dies de vacances que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, un cop es reincorpori a la feina. El mateix succeirà si la baixa s’inicia abans de començar les vacances però hi acaba coincidint totalment o parcialment.

A partir d’aquí, i en funció del tipus de baixa, vegeu en quins moments el treballador podrà gaudir de les vacances:

  • En general. Si a causa de la IT les vacances no es poden gaudir dins de l’any natural al qual corresponen, el treballador haurà de gaudir-ne dins dels 18 mesos després del final de l’any en què s’hagin meritat.

 

  • Embaràs. Si la IT està relacionada amb l’embaràs, el part o la lactància de la treballadorao si es tracta de la suspensió del contracte per naixement de fill —baixa per maternitat o paternitat—, no existeix cap límit temporal per al gaudi de les vacances.

 

 

Els nostres professionals us assessoraran sobre totes les qüestions relacionades amb el gaudi de les vacances de la vostra plantilla.