Relació de festes laborals de 2021

Recentment s’ha publicat la relació de festes laborals de l’any 2021. Tingueu-la en compte a l’hora d’elaborar el calendari laboral.

Relació de festes laborals de 2021

A principis d’aquest mes de novembre s’ha publicat la resolució en la qual consta la relació de festes laborals de l’any 2021. A aquest efecte:

  • A part de les festes nacionals, en aquesta resolució apareix un annex amb les diferents festes de les comunitats autònomes.
  • Addicionalment, i més endavant, els ajuntaments fixaran fins a dos dies de festa local. A la pàgina web de la Seguretat Social podeu consultar la relació de dies de festa de totes aquelles localitats en què existeixen oficines de la Seguretat Social (feu clic aquí si desitgeu consultar els dies de festa de 2020).

Feu clic aquí per a descarregar la resolució amb les festes laborals del 2021.

 

 

Els nostres professionals l'assessoraran sobre totes les qüestions relacionades amb el calendari laboral i la jornada dels seus empleats.