Inspecció per videoconferència

S’ha habilitat la possibilitat que les actuacions inspectores es desenvolupin per videoconferència.

Inspecció per videoconferència

A partir d’ara les actuacions inspectores no només es podran desenvolupar de manera presencial, sinó també per videotrucada. A aquest efecte, el sistema digital a través del qual es duguin a terme haurà de permetre analitzar totes les actuacions: aportar documents, al·legacions, signatura d’actes, etc.

L’ús de la videoconferència requerirà la conformitat d’ambdues parts —inspector i contribuent—, que hauran d’acordar la data i l’hora de celebració. No obstant això, en certs casos el contribuent també pot exigir que les actuacions es duguin a terme d’aquesta manera:

  • Quan tingui alguna discapacitat o mobilitat reduïda —en aquest cas, la inspecció s’ha de desenvolupar de la manera que resulti més apropiada per al contribuent.
  • O bé quan al·legui que té dret a les actuacions que es duguin a terme de la manera que li resulti menys feixuga.

 

 

Els nostres professionals us acompanyaran davant de qualsevol requeriment d’informació o investigació remesa per Hisenda.