Distribució irregular de jornada

Les empreses poden distribuir de manera irregular fins el 10% de la jornada.

Distribució irregular de jornada

Amb la finalitat d’adaptar la jornada a les necessitats de les empreses, la llei permet que aquestes puguin distribuir de manera irregular fins el 10 % de la jornada (o el percentatge que estableixi el conveni col·lectiu). I perquè no se superi la jornada màxima -cas en què les hores que s’han fet de més serien extres-, l’empresa ha de compensar amb descans les hores treballades en excés en el termini de dotze mesos des que es produeixin.

En tot cas, l’empresa ha de respectar la resta de condicions laborals dels empleats. Per exemple:

  • No podrà moure les hores de feina a dissabtes, diumenges o festius, excepte si ha pactat amb la plantilla que la seva jornada és de dilluns a diumenge.
  • Tret que el conveni prevegi un límit superior o tret que hi hagi acord amb els representants dels treballadors, els empleats no podran treballar més de 9 hores diàries.

 

  • A més, com a mínim, hauran de descansar 12 hores entre cada jornada laboral i hauran de descansar un dia i mig ininterrompudament entre cada setmana de feina (aquest límit es pot acumular per períodes de 14 dies).
  • El treballador ha de conèixer amb un preavís mínim de cinc dies el dia i l’hora de la prestació de treball resultant de la distribució irregular.

Per exemple, si la jornada anual segons el vostre conveni és de 1.700 hores anuals, la vostra empresa pot disposar de 170 hores per a distribuir-les durant l’any segons les necessitats que tingueu, i durant els dotze mesos següents haureu de compensar els afectats amb un descans equivalent a les hores treballades de més.

 

 

La distribució irregular és una bona solució per a adaptar la jornada a les necessitats del negoci. Els nostres professionals us assessoraran sobre com podeu implantar aquesta mesura a la vostra empresa.