Contractes temporals suspesos

Si teniu treballadors temporals el contracte dels quals ha quedat suspès per un ERTO, quina és la nova data de finalització?

Contractes temporals suspesos

Si una empresa ha tramitat un ERTO de suspensió per causes relacionades amb el coronavirus i ha conclòs algun contracte temporal, el còmput de la durada del contracte ha quedat interromput. A aquest efecte:

  • La interrupció és igual al període en què el contracte hagi quedat suspès. Per exemple, si un contracte eventual havia de finalitzar el 31 d’agost però s’ha vist afectat per l’ERTO de suspensió durant dos mesos, finalitzarà el 31 d’octubre.
  • Aquesta mesura resulta aplicable fins el 30 de setembre. És a dir, el còmput de la durada es reprendrà l’1 d’octubre encara que el contracte es suspengui. Per exemple, si un contracte eventual havia de finalitzar el 31 d’octubre i s’ha vist afectat per un ERTO de suspensió des de l’1 d’agost fins el 31 de gener de 2021, el contracte s’acabarà el 31 de desembre de 2020 —a la data teòrica de finalització, que era el 31 d’octubre, se li sumen els dos mesos en què ha estat suspès, en el període comprès entre l’1 d’agost i el 30 de setembre.

En aquests casos, és recomanable comunicar als afectats la nova data de finalització. Si arriba la data de finalització i l’afectat continua prestant serveis, el contracte es prorrogarà fins a la durada màxima —per exemple, fins als 12 mesos si és eventual i el conveni amplia la durada fins als 12 mesos. Expirada aquesta durada màxima, si els afectats continuen treballant es convertiran en indefinits.

 

 

Els nostres professionals us confirmaran la data de finalització dels contractes temporals afectats per un ERTO de suspensió.