Oportunitats de negoci a l’estranger

L’ICEX ofereix un servei d’informació sobre oportunitats de negoci a l’exterior

Oportunitats de negoci a l’estranger

En la situació actual, una manera d’augmentar vendes és buscar clients a l’estranger. A aquest efecte, l’ICEX disposa d’un servei gratuït que informa sobre oportunitats de negoci a l’exterior. En concret, aquest servei informa del següent:

  • Demandes de productes o serveis espanyols per part d’importadors o distribuïdors estrangers.
  • Oportunitatsd’inversió i licitacions d’obres, subministraments i serveis (és a dir, licitacions convocades per organismes o empreses estrangeres per a dur a terme una obra, per exemple, o subministrar un producte determinat).

Aquest servei permet que us subscrigueu a un sistema d’alertes mitjançant el qual rebreu per correu electrònic avisos d’oportunitats de negoci que s’ajustin als criteris que hagueu establert en donar-vos d’alta.

A la web https://www.icex.es, apartat «Todos nuestros servicios», i un cop aquí a «Oportunidades de negocio», trobareu informació addicional sobre aquest servei i consells a l’hora de definir el vostre perfil (en base al qual rebreu els avisos).

 

 

 

Aprofiteu els serveis públics que us informen d’oportunitats de negoci a l’estranger.