Nova eina «Facilita Emprende»

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades facilita eines gratuïtes per a complir la normativa

Nova eina «Facilita Emprende»

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades té publicada a la seva web una eina gratuïta, «Facilita RGPD», que permet a les empreses que tracten dades personals d’escàs risc generar els documents bàsics per a complir la normativa de protecció de dades. I recentment ha publicat una altra eina, «Facilita Emprende», especialment destinada a emprenedors i empreses de menys de deu anys d’antiguitat l’activitat de les quals no els permet utilitzar l’eina «Facilita RGPD» pel tipus de dades que tracten. Podeu accedir a les eines a https://www.aepd.es, apartat «Guías y herramientas».

Tot i que els documents que faciliten aquestes eines serveixen d’ajuda, no impliquen el compliment automàtic de la normativa. Per tant, cal ajustar-los a la realitat de cada empresa amb l’ajuda d’un professional qualificat.

Un altre aspecte sobre el qual convé assessorar-se és l’enviament de publicitat a través de mitjans electrònics (e-mail, WhatsApp…). Recordeu que en aquest punt la normativa és molt estricta:

 

  • És necessari el consentiment previ i exprés de cada un dels destinataris, excepte si aquests ja són clients i se’ls envia publicitat de productes similars als que van comprar anteriorment.
  • A més, s’ha de facilitar als destinataris —en el moment de recollir-los les dades i en cada comunicació comercial que se’ls enviï— un mecanisme gratuït i senzill perquè puguin oposar-se a rebre aquest tipus de correus.

 

Els nostres professionals verificaran si la vostra empresa compleix la normativa de protecció de dades, especialment si envieu publicitat a través de mitjans electrònics.